Sözleşmeli Yerüstü Maden Uzmanı ve Maden Haritacılığı Uzmanı Yazılı Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

6 Kasım 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü “Sözleşmeli Yerüstü Maden Uzmanı ve Maden Haritacılığı Uzmanı Yazılı Sınavı”nın Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ANKÜSEM internet adresinde yayımlanmıştır.

            Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ANKÜSEM internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ANKÜSEM internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtirazlar, itiraz sürecinin bitiminden itibaren başlayacak şekilde 10 (on) iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılacak ve itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

            Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 50.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

            Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.