YTK Uzaktan Eğitim Duyurusu

 

1-    YTK Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden;

“Eğitim > Eğitim Başvurusu” menüsünden yapılacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

“Eğitim > Eğitim Başvurusu” menüsünden yapılan talep sonrası, otomatik açılan başvuru bedelinin  (240 TL) e-tahsilat hesabına ödemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

Ödeme işlemleri için detaylı bilgi: https://www.mapeg.gov.tr/Duyurular/etahsilatduyuru.aspx

 

 

2-    Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita  teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

3-    YTK Eğitimi 23-28 Kasım 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr ) üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıtlar, 19 Kasım 2021 mesai bitimine kadar  açık olacaktır.

 

4-   Dersler, uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları 28 Kasım 2021 saat 24:00’a kadar erişime açık olacaktır.

 

5-    Sınav, online olarak 29 Kasım 2021 tarihinde, 12:30 ile 13:00 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr  adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. “Sınavı Bitir” kısmına tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

6-    İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından 7 (yedi) iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

 

 

7-    Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve eğitim kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

Sınavda başarılı olan kursiyerlere; Makam Oluru sonrasında e-Maden üzerinden, sınav tarihi itibariyle 5 yıl süreyle geçerli olacak YTK sertifikası düzenlenecektir.

 

Uzaktan eğitim başvuru kılavuzu için tıklayınız