Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Yinal YAĞAN
Genel Müdür Yardımcısı

1989 yılında A.Ü., Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 18 Ocak 1991 tarihinde Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. Nisan 1994’te Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı olmaya hak kazandı. Nisan 1994-Aralık 1994 döneminde Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nde Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı olarak, Aralık 1994-Ekim 2000 döneminde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yaptı. Ekim 2000’de T.C. Tunus Büyükelçiliği’ne Ticaret Müşaviri olarak atandı ve Ekim 2003’e kadar bu görevde bulundu. Kasım 2003-Nisan 2007 döneminde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. Nisan 2007’de Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atandı ve Haziran 2011’e kadar Daire Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2011-Ekim 2011 döneminde Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) görevinde bulundu. Ekim 2011-Mayıs 2012 döneminde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2012’de T.C. Tunus Büyükelçiliği’ne Ticaret Başmüşaviri olarak atandı ve Mayıs 2016’ya kadar bu görevi yürüttü. Mayıs 2016-Haziran 2017 döneminde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yaptı.

24 Haziran 2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. İleri derecede İngilizce bilmekte olan Yinal YAĞAN bir çocuk babasıdır.