1. YTK Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden; Eğitim>Eğitim Başvurusu menüsü altından alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eğitim>Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının ÜçyüzyirmiyediTürkLirası (327 TL) banka ödemesinin yapılması gerekmektedir.


***Ödeme işlemleri için detaylı bilgi: E-Tahsilat Duyuru


  1. Kayıt esnasında ad, soyad, meslek bilgisi (lisans mezuniyet bilgisi) ve kişisel telefon numarasının (başında sıfır olmadan 10 haneli olacak şekilde) doğru olarak girilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilgiler kontrol edilmeden kayıt tamamlanmamalıdır. Yüksek lisans veya doktora mezuniyet bilgileri ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


  1. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) İle İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 


  1. YTK Eğitimi, 1-5 Eylül 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıtlar, 26 Ağustos 2022 mesai bitimine kadar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve ödemeler bir sonraki eğitime dahil edilecektir.  1. Eğitimler, uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders videoları, 5 Eylül 2022 saat 24:00'a kadar erişime açık olacaktır.


  1. Sınav online olarak  6 Eylül 2022 tarihinde, 12:30-13:00 saatleri arasında    https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sınav saati sınavdan bir gün önce duyuru ve SMS yolu ile bildirilecektir. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmekte olup, bağlantı için Google Chrome kullanılması önerilmektedir. Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde "Sınavı Bitir" butonuna tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.


  1. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze e-Maden üzerinden, elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılacak ve eğitim kurulu tarafından değerlendirilecektir. İtiraz sonucu Genel Müdürlük tarafından 7 (yedi) gün içinde kursiyere bildirilecektir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu değildir.


  1. Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) durumunda tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenlerin eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.  1. Sınavda başarılı olan kursiyerlere, e-Maden üzerinden sınav tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde beş (5) yıl süreli YTK sertifikası Makam Oluru sonrasında online olarak düzenlenecektir.


Bilgilerinize sunulur.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2023