Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Görevleri ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 1. maddesi gereğince, veri ve karot bilgi bankası oluşturulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu amaçla, ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinde de belirtildiği üzere, Türkiye genelinde kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen tüm jeolojik verilerin, MAPEG tarafından YTK'lar aracılığıyla TÜVEKBS sistemine intikal ettirilmesi sağlanmaktadır.

        Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesine göre; TÜVEK tarafından değerlendirilmek üzere anlaşmalı olduğunuz bütün ruhsatlara ait elde edilen tüm jeolojik veri ve dokümanların (harita, kuyu logu, stratigrafik kesit, analiz ve test sonuçları, el örneği analizleri vb.) tuvek.mta.gov.tr internet sitesine yüklenmesi hususu ile ilgili olarak açıklanan 31 Aralık 2022 tarihi, 30 Haziran 2023 olarak değiştirilmiş olup veri yükleme süresi bu tarihe kadar uzatılmıştır.

               İlgililere duyurulur.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2023