7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 14. maddesi gereği kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Başkanlığına; Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrası gereği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR'ın 25.09.2023 tarih ve 2023444354 sayılı Oluru ile MAPEG Genel Müdürü Sayın Arslan NARİN atanmıştır.

UMREK üyeliklerine üç (3) yıl süre ile yapılan atamalar aşağıdaki listede yer almaktadır.

 

 

 

KURUM

ADI SOYADI

UNVAN/MESLEK

ÜYE-1

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

Arslan NARİN

MAPEG Genel Müdürü (UMREK Başkanı)

ÜYE-2

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Vedat YANIK

MTA Genel Müdürü

ÜYE-3

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Murat BULUT

BİST Genel Müdür Yardımcısı

ÜYE-4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)

Murat METİN

BDDK Başkan Yrd.

ÜYE-5

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

İbrahim Halil KIRŞAN

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı

 

 

ÜYE

6-7-8-9

 

MAPEG Yeterlilik ve Seçim Komitesi

(Sektör Temsilcileri)

Veli DOĞAN

Maden Mühendisi

Dr. Bahadır AKSANI

Maden Mühendisi

Bayram ARTUN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Jale ŞAKIYAN ATEŞ

Jeoloji Yüksek Mühendisi

 

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024