Genel Müdürlüğümüz destek personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere 23/10/2023-27/10/2023 tarihlerinde kariyer kapısı üzerinden başvurular alınmıştır. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenmiş, aşağıda ilan edilmiştir. Ayrıca, adaylar, sınava ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebilecektir.


        Yedek listede yer alan adayın atamasının yapılabilmesi için ekte istenilen belgeleri tamamlayarak 01/12/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Mevlâna Bul. No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.


        Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek adaylara bu durum ilanen ayrıca duyurulacaktır.

Dosyalar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024