287. ihale grubunda ve Mardin ili dahilinde bulunan 3487003 erişim numaralı maden sahasının ihalesi ertelenmiştir.

 İlgililere duyurulur.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024