1. YTK Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden; Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının beşyüzelliüç TürkLirası (553 TL) banka ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Ödeme işlemleri için detaylı bilgi: https://mapeg.gov.tr/Home/Announcement/225-eTahsilat-Hakkinda-Duyuru

  1. Kayıt esnasında Adı, Soyadı, Meslek bilgisi (lisans mezuniyet bilgisi) ve kişisel telefon numarasının (başında sıfır olmadan 10 haneli olacak şekilde)  doğru olarak girilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilgiler kontrol edilmeden kayıt tamamlanmamalıdır. Kayıtlar, E-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen, Yönetmeliklerde belirtilen uygun meslek grupları için, lisans diploma bilgisi ile yapılmaktadır. Lisans diploma bilgileri E-Devlet sisteminde tanımlanmamış adayların mezun oldukları Üniversite ile iletişime geçerek YÖK sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yüksek lisans, doktora veya Yönetmeliğe uygun olmayan mezuniyet bilgileri ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

  1. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  1. YTK Eğitimi, 29 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıtlar, 24 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar açık olacaktır. Bu tarihe kadar başvurunun ve eğitim ücreti ödemesinin yapılması gerekmektedir. Aksi halde bir sonraki eğitime dahil edilecektir.  

  1. Eğitimler, uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. Videolar, eğitim tarihleri boyunca günün her saati erişime açık olacaktır. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders videoları, 2 Haziran 2024 saat 23:59'a kadar erişime açık olacaktır.

  1. Sınav online olarak 03 Haziran 2024 Pazartesi günü, 11:00 ile 11:30 saatleri arasında    https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmekte olup, bağlantı için Google Chrome kullanılması önerilmektedir. Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde "Sınavı Bitir" butonuna tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  1. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze E-maden üzerinden, elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılabilecektir. İtiraz sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi (7) gün içinde kursiyere bildirilecektir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu değildir.

  2. Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb) durumunda tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenlerin eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir. 

  1. Sınavda başarılı olan kursiyerlere e-maden üzerinden sınav tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde beş (5) yıl süreli YTK sertifikası Makam Oluru sonrasında online olarak düzenlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024