1. 11/12/2022 tarih ve 32040 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinin 127. Maddesi kapsamında yapılacak Daimi Nezaretçi Eğitim Programları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Uzaktan eğitim merkezi üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu eğitime yalnızca Maden Mühendisliği mezunları katılabilmektedir. Daimi Nezaretçi Eğitimi 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.

  2. Daimi Nezaretçi Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden  Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

  3. Kayıt esnasında Adı, Soyadı, Meslek bilgisi (lisans mezuniyet bilgisi) ve kişisel telefon numarasının (başında sıfır olmadan 10 haneli olacak şekilde)  doğru olarak girilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilgiler kontrol edilmeden kayıt tamamlanmamalıdır. Kayıtlar, E-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (yalnızca maden mühendisliği mezunları)  lisans diploma bilgisi ile yapılmaktadır. Lisans diploma bilgileri E-Devlet sisteminde tanımlanmamış adayların mezun oldukları Üniversite ile iletişime geçerek YÖK sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yüksek lisans, doktora veya mevzuata uygun olmayan mezuniyet bilgileri ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

  4. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsünden yapılan talep sonrası,  otomatik açılan başvuru bedelinin (736 TL) E-tahsilat hesabına ödemesinin yapılması gerekmektedir. Başvurular 21 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve ödemeler bir sonraki eğitime dahil edilecektir.

Ödeme işlemleri için detaylı bilgi: https://mapeg.gov.tr/Home/Announcement/225-eTahsilat-Hakkinda-Duyuru

  1. Daimi Nezaretçi Eğitimi 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında günün her saati erişime açık olacaktır. 

  2. Sınav online olarak, 1 Temmuz 2024  Pazartesi günü, 11:00 ile 11:30 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 11/12/2022 tarih ve 32040 Sayılı Maden Yönetmeliğinin 127. Maddesinin 4. Fıkrası gereği, daha önce daimi nezaretçi sertifikasına sahip olan ve söz konusu sertifikası e-maden sistemimizde kayıtlı olan adayların yenileme eğitimlerinde sınava girme zorunluluğu yoktur. Ders videolarının tamamının izlenmesi durumunda sertifikaları online olarak düzenlenecektir. İlk defa sertifika alacak adayların eğitime ve sınava katılımı zorunludur. Sınavda başarılı olan ve yenileme eğitimi kapsamında ders videolarının tamamını izleyen adaylara e-maden sayfam üzerinden  sınav tarihi itibariyle 5 yıllık daimi nezaretçi sertifikası düzenlenecektir. 

  3. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir.) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde "Sınavı Bitir" e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 

  1. Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve mazeretin uygun görülmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenlerin eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir. 

(Not: Sertifikası olup e-maden sisteminde kayıtlı olmayanlar için eski sertifikalarını dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze vermeleri halinde sisteme kayıtları yapılacaktır. Aksi halde sınava katılım zorunludur. )

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024