Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan tabii kaynakların, milli menfaatlere uygun olarak aranmasını, işletilmesini, geliştirilmesini, üretilmesini, kaynakların ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek amacıyla;

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak;

  • Üretilen politikalara katkı sağlamayı,
  • Amaç ve hedeflere ulaşmada risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek performans ve uygulamaların etkinliğini izleme ve ölçmeyi,
  • Nitelikli personel ve kurumsal alt yapısını her geçen gün güçlendirmeyi,
  • Kurum personellerinin işyeri koşullarından kaynaklı sorunlara karşı bedensel ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik tedbirler almayı,
  •  Enerji verimliliği yüksek teknolojileri tercih ederek çevreyi korumayı ve kalitesini artırmayı,
  • Paydaş memnuniyetini yasal çerçevede ön planda tutmayı,
  • Kurumda kurulu olan entegre yönetim sisteminin şartlarına uyarak sistemimizi sürekli iyileştirmek ve bilgi üretiminde güvenilirlik anlayışı, kurumsal saygınlık, çevreye ve insana duyarlı, katılımcı, gelişime ve yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası iş birliğini önemseyen erişilebilir ve güler yüzlü hizmet sunmayı, 

Taahhüt ederiz.


                                                                                                                Genel Müdür

 

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024