Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak;Misyonumuz


Tabii kaynakların aranması, araştırılması ve bunların çevreye duyarlı, kamu yararı gözetilerek işletilmesi için çalışmalar yapmak ve ülke ekonomisine kazandırmak


Vizyonumuz


Katma değeri yüksek, sürdürülebilir tabii kaynaklar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024