TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI


Her türlü sondaj karot ve kırıntı örnekleriyle jeolojik örneklerin ve bu örneklere ait tüm analiz ve bilgilerinin modern arşiv ve bilgisayar ortamlarında saklandığı merkezler Karot Bilgi Bankası olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde buna benzer karot bilgi bankaları kurulmuştur. TÜVEK, maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerbilim verileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneleri arşivlemek, yayımlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak, önemli karot ve jeolojik örneklerin ülke çapında toplanmasını, yönetimini, araştırılmasını, geliştirilmesini ve kullanımını sağlama ve bu bilgileri kamuya sunmak amacıyla kurulmuştur. TÜVEK sayesinde Ulusal maden veri bankasının oluşturulması sağlanarak, bilgiye kolay ulaşım, yatırımcıya güvenilir veri ve aynı bölgedeki sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Diğer bir deyişle; Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)'nın kurulması ile amaç; ülkemiz sınırları içerisinde maden arama amaçlı yapılan ve yapılacak sondaj kuyularından sağlanan ve ülkemizin yer altı jeolojisini aydınlatmaya yarayacak olan bilgiler başta olmak üzere, arama, araştırma, geliştirme esnasında elde edilecek jeolojik bilgi ve verilerin arşivlenerek saklanmasını ve daha sonraki çalışmalara ışık tutacak şekilde araştırmacılarının yararlanacağı kaynağa dönüştürülmesini sağlamaktır. Maden arama ve araştırma faaliyetleri sonucu üretilen jeolojik veriler (harita, stratigrafik kesit, kuyu log kayıtları v.b), ilgili formasyona ait karot, kırıntı ve el örneklerinin analiz sonuçları ve dokümanları arşivlenerek kullanıcıların hizmetine sunulacak, arama çalışmalarında mükerrerliklerin önlenmesi sağlanacak ve yatırımcıların maden yatırımları süreci öncesinde yapacakları ön araştırma safhasında işlerini kolaylaştırmaları sağlanacaktır.

TUVEK web sitesine https://tuvek.mta.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024