Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavına girmeye hak kazananlar listesi ekte yayımlanmıştır.

Ek-) Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi