139. Grup İhale Edilecek Sahalar Koordinat Bilgileri

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü