156. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

 

 

156. grupta ihale edilmek üzere ilan edilen 606 adet sahanın ihaleleri 16.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

2. ihalesinde de müracaat olmayan 530 adet saha bilgileri http://www.mapeg.gov.tr/ yayınlanmıştır.

Ancak yapılan kontrollerde müracaat olmayan sahaların görüntülenemediği ve sorunun belli sürelerde devam ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 1 aylık askı sürecinin tamamlanmadığı bu durumun hukuki problemlere neden olabileceği, 156. Grupta ihalesi yapılan ve müracaat olmayan 530 adet sahanın 1 aylık askı sürecinin 21.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılması Makamın 20.05.2021 tarih ve 2021162779 sayılı oluru ile uygun bulunmuştur.

İlan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 21.05.2021-21.06.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir.

21.05.2021-21.06.2021 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 23.06.2021 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.

Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 24.06.2021 tarihinde saat 14.30’da yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Ek)156. Grupta 2. Defa İhalesi Yapılan ve Müracaat Olmayan Sahaların Listesi

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü